Podmínky

Provozní a obchodní podmínky serveru KFA.cz (v1 | 1.12.2010)

I.

Provozovatelem serveru KFA.cz je František Vagaský, IČ: 73838225, Komenského 180, Nezamyslice (dále jen provozovatel)

II.

Server KFA.cz – katalog firem, slouží k prezentaci registrovaných subjektů, jejich nabídek a kontaktních údajů, jakožto i odkazu na jejich internetové stránky a podobně. Provozovatel bude všechny spravované katalogy spravovat v dobré víře a s maximálním úsilím, avšak neručí na případné výpadky, aktuálně pomalé načítání  či nedostupnost jednotlivých katalogů. To může být zapříčiněno přetížením sítě, serveru a podobně. V takových případech však danou skutečnost začne co nejdříve řešit, aby nastalý problém bezodkladně a v rámci možností odstranil. V zájmu provozovatele je, aby všechny katalogy fungovaly dobře a poskytovaly jeho zákazníkům co největší přínos.

III.

Mezi partnerské internetové katalogy patří v současné době sto internetových katalogů, které fungují nezávisle. Základní registrace do katalogu START je zdarma, je však možné využít PROFI registrace. Profi registrace je aktuálně zpoplatněna částkou dvě stě korun. Výhoda placené registrace spočívá především v rychlosti přidání, vyšší prioritě a okamžité validaci přidané firmy / odkazu. Rovněž je i snadnější následná úprava záznamu (změna kontaktních údajů, atp.), kterou může provozovatel udělat na základě požadavků zákazníka a je zpoplatněna částkou dle aktuálního ceníku.

IV.

Zpoplatnění registrace do katalogů PROFI je jednorázové. Tedy zákazník zaplatí pouze jednou poplatek, poté již nemusí platit žádné další roční a jiné poplatky. Registrovaná firma / odkaz v katalozích zůstane po dobu funkčnosti katalogů. Katalogy budou z těchto poplatků dále vyvíjeny a vylepšovány, přičemž některá vylepšení budou zcela zdarma (a jsou zahrnuta již v aktuální ceně registrace) a některá budou mírně zpoplatněna. Tyto vylepšení však nejsou povinná a zákazník jich tedy nemusí využít. Není tedy vázán odebírat nebo platit cokoliv dalšího v budoucnosti! Využití těchto inovací je zcela na něm a bude ošetřeno individuálně.

V.

Platba za registraci probíhá až po registraci, tzn. zákazník má jistotu provedené práce a je pak povinen službu uhradit, nemá nárok na storno! Zákazník obrdží fakturu elektronickou poštou ve formátu PDF a  se splatností 7 dnů. V případě potřeby lze zaslat fakturu i poštou a to za poplatek padesát korun, který pokrývá administrativní a poštovní náklady. O tištěnou verzi faktury musí zákazník požádat předem, aby mohla být částka připočtena k ceně za registraci/e.

VI.

Po provedení a odeslání objednávky (vyplnění a odeslání registračního formuláře NEBO vyplnění přiložené tabulky a odeslání emailem) je tato objednávka zpracována! Není tedy možné ji stornovat a zákazník je povinen ji uhradit v plné výši. V některých případech může být objednávka ověřena pomocí emailu nebo telefonicky. Stejný postup bude uplatňován i v případě, že objednávka bude obsahovat špatně vyplněné či klamavé informace. Každá objednávka je pro tento případ monitorována a jakékoliv napadení či pokus o zneužití může být předán patřičným orgánům dle uvážení provozovatele nebo na vyžádání daného úřadu!

VII.

V případě sporu a nezaplacení objednaných služeb je provozovatel oprávněn uveřejnit dlužníka v negativních klientských databázích (Neuhrazeno, atp.) a rovněž je oprávněn podat celou věc k řešení společnosti vymáhající pohledávky. v takovém případě se cena za služby navýší o náklady takovéto společnosti. V rámci dobrých vztahů se svými zákazníky se však snažíme k těmto krokům přistupovat opravdu až jako poslednímu řešení. Předtím budeme zákazníka kontaktovat – elektronicky, telefonicky či písemně. Je však důležité komunikovat!

VIII.

Pokud bude zaregistrovaná stránka delší dobu nefunční či bude doménové jméno zrušeno, může být zápis z katalogu / katalogů vymazán a to bez náhrady a nároku na opětovnou registraci či vrácení registračního poplatku (v případě PROFI registrace). Lze se však dále domluvit na možném řešení ku vzájemné spokojenosti.

IX.

Tyto podmínky mohou být kdykoli provozovatelem měněny a upravovány. Platná je vždy aktuální verze podmínek, která se vyskytuje na adrese  http://is.kfa.cz/podminky/ a uživatel je vždy povinen seznámit se s aktuální verzí podmínek.

O projektu

Vítejte! Zajímá Vás co nabízíme, jaké jsou naše plány nebo máte dotazy? Vynasnažíme se Vám tyto a další informace poskytnout právě na těchto stránkách! Více v sekci O projektu.

Děkujeme za návštěvu a věříme, že naše práce Vám pomůže! V případě jakýchkoli dotazů nás stačí kontaktovat.

Aktuální nabídka

Registrace do 100 internetových katalogů za cenu 200,- Kč! Platba je jednorázová, registrace provedena do 24h a platba probíhá až po jejím úspěšném dokončení! Registrujte svou firmu či web hned teď... Registrace do 100 internetových katalogů za 200 korun! Z částky jde navíc celých 33% na dobročinné účely!